Drogues

Des de 2004 treballem amb joves -per motivar a la seva abstinència, per retardar l’inici del seu ús, i per disminuir els riscos i danys associats-, la formació o reflexió amb agents socials i familiars en contacte amb joves, i la realització de materials educatius i didàctics.

Tallers i xerrades

Si bé són els i les professionals que estan cada dia amb el jovent els referents en matèria de drogues, l'abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina. Realitzem tallers adreçats a joves escolaritzats (de 2n ESO fins postobligatòria) i d'entorns no formals, adaptats a les diferents edats, nivells de consum, i substàncies que es tenen a prop. En funció de la població, es pot marcar com a objectiu el manteniment de l'abstinència, o la reducció de riscos o danys.

Formació de professionals

S'ofereix formació a mida sobre drogues que pot incloure informació, pautes d'intervenció i eines al seu abast per tal de millorar la seva intervenció, conjugant la teoria amb la resolució i anàlisi de situacions quotidianes.

Webs educatives i per a professionals

Gestionem les webs per a joves (El Pep i La Clara) i per a professionals (Hemeroteca Drogues) de l’Agència Catalana de Salut Pública.

Materials didàctics i educatius sobre drogues

Tots les publicacions realitzades AQUÍ
read more

Pantalles

Des de 2004 som l’entitat pionera en treball educatiu i crític sobre les pantalles. La tendència a emprar diferents eines virtuals d’esbarjo, informació i comunicació, està augmentant els seus problemes associats. El treball educatiu en l’ús d’aquestes tecnologies esdevé una feina quotidiana entre els professionals que intervenen amb infants i joves. Tanmateix, l’abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina.

Xerrades amb adolescents i joves

S'adrecen a adolescents i joves escolaritzats (de 2n ESO fins postobligatòria) i d’entorns no formals. Es fomenten usos constructius, es faciliten eines per prevenir l’assetjament grupal i afectivo-sexual, o es fa una anàlisi del consumisme associat, del control de les comunicacions i dels impactes com l'aïllament o el sedentarisme.

Tallers amb mares i pares

Adreçades a mares, pares i altres referents adults, es plantegen i treballen situacions quotidianes de casa relacionats amb el mòbil, l’ordinador, les e-xarxes o els e-jocs. Es tracten riscos associats a aquestes eines i es reflexiona sobre pautes educatives i límits.

Teatre educatiu Estàs pantallat?

Adreçat al cicle superior de primària i 1r ESO, s'escenifiquen situacions relacionades amb els e-jocs, les e-xarxes, el mòbil i la televisió. Posteriorment es fa un debat i s’analitzen les situacions per tal d’aprofundir en els continguts i oferir pautes de maneig. Es tracta d’una obra de teatre de petit format realitzat per dos professionals amb formació en teatre i abordatge educatiu.

Teatre educatiu Pq no contestes?

Adreçat al 2n cicle de l'ESO i postobligatòria, intervé amb perspectiva de gènere en situacions de control i relacions poc sanes entre joves i el mal ús de informacions íntimes. Es tracta d’una obra de teatre de petit format realitzat per dos professionals amb formació en teatre i abordatge educatiu.

Materials sobre pantalles i els seus usos

Tots els materials, presentacions i webs sobre el tema realitzades AQUÍ
read more

Drets humans i Sud

Conscients de que tot el què fem al Nord té un impacte en el Sud, i de que hi ha persones, empreses i governs que generen injustícies, hem de participar en un món més just i solidari, i en denunciar les dinàmiques que afavoreixen la vulneració dels drets humans i els impactes indesitjables en el medi ambient i en la sostenibilitat dels pobles i del planeta.

Recerca i denúncia de vulneració de drets humans

Amb la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat de l’UPC i el Grup d’Investigació en Drets Humans i Sostenibilitat, realitzem informes sobre l’impacte de l’agroindústria exportadora i del model neoliberal de desenvolupament en les poblacions camperoles i indígenes, i en les seves organitzacions. Aquests informes es realitzen per a La Via Campesina d'Amèrica –Cono Sud.

Campanyes i treball amb organitzacions del Sud

Lluny d’una visió d’ajuda, treballem amb entitats del Sud per tal de reforçar i enriquir la seva feina comunitària, i participem en campanyes i grups de treball a Catalunya amb altres organitzacions per tal d’incidir en les causes que generen pobresa, injustícia i un medi insostenible.

Formació d’agents socials i sensibilització comunitària

S’organitzen espais de formació sobre temes de drets humans i problemàtiques de països del Sud, i es participa en formacions universitàries i jornades de difusió. També es publiquen articles i documentació en mitjans.

Redistribució econòmica

Des de 2006 l’entitat dedica un mínim del 15% dels ingressos a entitats o projectes. Aquests diners es dediquen a entitats dels països del Sud o a treballar en denúncia i pressió de la vulneració dels drets humans i de l’impacte en la natura d’activitats agrícoles i extractives (mineria).

Materials de sensibilització sobre els països del Sud

Totes les publicacions AQUÍ
read more

Consum crític

El primer àmbit d’intervenció de l’entitat quan es va formar el 2003 va ser la sensibilització sobre el consumisme. S’incideix en els seus impactes en la precarietat laboral al Sud, en el medi ambient, i s’analitza un estil de vida individualista i acrític fomentat per una economia que vol créixer a qualsevol preu.

Xerrades amb adolescents i joves

Tot i què en qualsevol tema que es treballi s’incideix de forma transversal en el consumisme, es realitzen tallers directament sobre el consumisme en general i sobre àmbits temàtics. S’han impartit a l’ensenyament primari, ESO i postobligatòria, i a centres comunitaris sobre el consum relacionat amb l’alimentació, la roba, la imatge corporal o les joguines.

Realització de materials

Tots els que se n’han fet han estat temàtics i s’han adreçat a infants, joves o a persones adultes. Sovint hi hem treballat conjuntament amb altres organitzacions o dins de campanyes en les què participem. Podeu fer ús d’aquests materials, estan sota llicència Creative Commons.

Empreses transnacionals Les top-model de l'economia

Aquí també, gràcies

Grans superfícies, ètiques dubtoses

Quin nadal vols?

Festa (fes-te) crítica

Viatjances

Cartells Barbicia't i Disney-maníac

Funciona(ri) funciona(ria)

Rebaixes sí, però de què?

Joc de l'Oca-crua
read more