Pantalles

Des de 2004 som l’entitat pionera en treball educatiu i crític sobre les pantalles.
La tendència a emprar diferents eines virtuals d’esbarjo, informació i comunicació, està augmentant els seus problemes associats. El treball educatiu en l’ús d’aquestes tecnologies esdevé una feina quotidiana entre els professionals que intervenen amb infants i joves. Tanmateix, l’abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina.

Xerrades amb adolescents i joves

S’adrecen a adolescents i joves escolaritzats (de 2n ESO fins postobligatòria) i d’entorns no formals.
Es fomenten usos constructius, es faciliten eines per prevenir l’assetjament grupal i afectivo-sexual, o es fa una anàlisi del consumisme associat, del control de les comunicacions i dels impactes com l’aïllament o el sedentarisme.

Tallers amb mares i pares

Adreçades a mares, pares i altres referents adults, es plantegen i treballen situacions quotidianes de casa relacionats amb el mòbil, l’ordinador, les e-xarxes o els e-jocs. Es tracten riscos associats a aquestes eines i es reflexiona sobre pautes educatives i límits.

Teatre educatiu Estàs pantallat?

Adreçat al cicle superior de primària i 1r ESO, s’escenifiquen situacions relacionades amb els e-jocs, les e-xarxes, el mòbil i la televisió. Posteriorment es fa un debat i s’analitzen les situacions per tal d’aprofundir en els continguts i oferir pautes de maneig.
Es tracta d’una obra de teatre de petit format realitzat per dos professionals amb formació en teatre i abordatge educatiu.

Teatre educatiu Pq no contestes?

Adreçat al 2n cicle de l’ESO i postobligatòria, intervé amb perspectiva de gènere en situacions de control i relacions poc sanes entre joves i el mal ús de informacions íntimes.
Es tracta d’una obra de teatre de petit format realitzat per dos professionals amb formació en teatre i abordatge educatiu.

Materials sobre pantalles i els seus usos

Tots els materials, presentacions i webs sobre el tema realitzades AQUÍ