L’acció crítica

L’acció crítica és un procés que va de l’individual al col·lectiu i viceversa. És treballar des de la quotidianitat per canviar la globalitat, pensant críticament per actuar i, així, modificar una realitat injusta, manipulada i distorsionada.

Si no està a les nostres mans decidir quines iniciatives prendran els estaments polítics, els fluxos financers o les companyies multinacionals, sí que ho està responsabilitzar-nos dels nostres actes quotidians.

Des de petits anem conformant (mediatitzats pel nostre entorn) la nostra personalitat, la nostra moral, la nostra forma de prendre decisions.

Primer, les nostres respostes i accions solen ser egocèntriques i basades en els nostres interessos i les nostres necessitats. I, encara que hauríem d’anar evolucionant, la realitat ens demostra que una gran part de la població adulta ens hem quedat ancorats en aquesta fase, com a conseqüència de la dinàmica general de la societat.

La majoria de les dones i els homes actuem partint de les normes i convencions establertes, sense qüestionar-nos res més, buscant simplement el reconeixement social.

Cap a on seria bo que evolucionéssim? Cap a ser capaços de qüestionar les normes socialment establertes i actuar partint de l’ètica universal (conjugant els nostres propis interessos amb els de les altres persones) i individual (qüestionant les coses i actuant en conseqüència).

Una vegada comprès què implica la nostra tasca quotidiana, algunes persones valorem què atempta contra els nostres principis personals o socials i què podem canviar perquè la nostra pràctica sigui coherent amb allò que és important per a nosaltres.

Ens volen fer creure que, fem el que fem, tot seguirà igual (no hi ha alternativa al sistema) i que tot el que és important no és al nostre abast. Tanmateix, l’acció crítica (que EdPAC promou) farà que tornem a creure que, al cap i a la fi, no hi ha ningú millor que qualsevol de nosaltres per demostrar que la realitat es pot canviar, que un altre món és possible.

Perquè un consum just i responsable depèn de comprar una marca de xocolata o una altra; la manipulació sexista es qüestiona comprant un iogurt o un altre; el forat de la capa d’ozó es redueix pujant el cotxet del bebè al tren, i la participació política es concreta deixant de veure un cert programa de televisió.

Així, escollint quina gasolina es posarà a la moto, a quin banc o caixa s’obrirà un compte corrent, quina música s’escoltarà, quines farinetes es donaran a una filla…, i tenint en compte què implica cada un d’aquests actes, no solament es tindrà la satisfacció de fer-ho partint dels nostres principis, sinó que també es participarà col·lectivament en un moviment de participació ciutadana que influirà directament en un canvi social.

EdPAC ofereix, tant a ciutadans i ciutadanes directament com a persones que amb el seu treball o dedicació (agents socials, professionals de l’educació, membres d’entitats, etc.) intervinguin en la comunitat, idees i eines pràctiques per poder-ho realitzar.