Àmbit de Drogues

Des de 2004 treballem amb joves -per motivar a la seva abstinència, per retardar l’inici del seu ús, i per disminuir els riscos i danys associats-, la formació o reflexió amb agents socials i familiars en contacte amb joves, i la realització de materials educatius i didàctics.

Tallers i xerrades

Si bé són els i les professionals que estan cada dia amb el jovent els referents en matèria de drogues, l’abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina. Realitzem tallers adreçats a joves escolaritzats (de 2n ESO fins postobligatòria) i d’entorns no formals, adaptats a les diferents edats, nivells de consum, i substàncies que es tenen a prop. En funció de la població, es pot marcar com a objectiu el manteniment de l’abstinència, o la reducció de riscos o danys.

Formació de professionals

S’ofereix informació, pautes d’intervenció i eines al seu abast per tal de millorar la seva intervenció, conjugant la teoria amb la resolució i anàlisi de situacions quotidianes.

Webs educatives i per a professionals

Gestionem les webs i les e-xarxes d’aquestes webs per a joves i professionals de l’Agència Catalana de Salut Pública (Generalitat).

ElPep.info LaClara.info
> Hemeroteca Drogues

Realització de materials

En realitzem de didàctics -per facilitar la feina de qui treballa amb joves-, educatius –adreçats directament a la població destinatària– i de formació permanent de professionals i agents socials. Aquests són els materials en els que hem participat:

Sandra, les meves coses.
A primera línia amb elles

(2011)
A primera línia amb elles
(2011)
Que ruli…
Per a mans properes al cànnabis

(2011)
Propostes per a l’abordatge educatiu del cànnabis amb joves
(2005)
El punt, el puntet, la coma, el coma
(2010)
SERvir O NO SERvir
(2010)
Coca Què?
(2008)
Material didàctic del vídeo
Mirades que opinen

(2009)
Barra lliure
(2007)