Àmbit de drets humans i Nord-Sud

Conscients de que tot el què fem al Nord té un impacte en el Sud, i de que hi ha persones, empreses i governs que generen injustícies, hem de participar en un món més just i solidari, i en denunciar les dinàmiques que afavoreixen la vulneració dels drets humans i els impactes indesitjables en el medi ambient i en la sostenibilitat dels pobles i del planeta.

Tallers i xerrades

Realitzats a l’ensenyament secundari, pretenen sensibilitzar sobre els problemes que es pateix al Sud i la seva relació amb cert tipus de polítiques que s’imposen des del Nord.

Recerca i denúncia de vulneració de drets humans

Amb la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat de l’UPC i el Grup d’Investigació en Drets Humans i Sostenibilitat, realitzem informes sobre l’impacte de l’agroindústria exportadora en les poblacions camperoles i indígenes, i en les seves organitzacions. Aquests informes es realitzen per a La Via Campesina –Cono Sud, i tenen quatre funcions bàsiques:

  • Informar Nacions Unides per a què esdevingui un element de pressió als governs respectius per tal de què intervinguin en les problemàtiques detectades.
  • Reforçar i fer visible el treball de les organitzacions camperoles que defensen la pagesia tradicional i cultural adaptada.
  • Afavorir un procés de memòria històrica i col•lectiva en els casos d’assassinat de població camperola o dirigent.
  • Sensibilitzar en el països del Nord sobre la problemàtica i en el Sud i la seva relació amb els nostres hàbits de consum i les pràctiques de multinacionals que provenen d’aquests països.

Fins al moment s’han realitzat els següents informes:

acaparamiento_andalucia_petit Luchas populares frente a la concentración y el acaparamiento de tierras en Europa Experiencias de resistencia campesina en Andalucía informe_guatemala Informe Situación de los derechos humanos en Guatemala en 2011 y 2012
Informe Situación de los derechos humanos en el Oriente boliviano en 2010 Informe Situación de los derechos humanos en el Oriente paraguayo en 2009
Resumen del Informe sobre la situación de los derechos humanos en el oriente paraguayo en 2009 Informe Situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino en 2008

Formació d’agents socials

S’ha organitzat espais de formació no formals sobre temes de drets humans i problemàtiques de països del Sud, i s’ha participat en estudis universitaris i jornades. També es publiquen articles i documentació en mitjans tradicionals i electrònics.

Redistribució econòmica

Des de 2006 l’entitat dedica un mínim del 15% dels ingressos a entitats o projectes. Aquests diners es dediquen a entitats dels països del Sud o a treballar en denúncia i pressió de la vulneració dels drets humans i de l’impacte en la natura d’activitats agrícoles i extractives (mineria).

Campanyes i treball amb organitzacions del Sud

Lluny d’una visió d’ajuda, treballem amb entitats del Sud per tal de reforçar i enriquir la seva feina comunitària, i participem en campanyes i grups de treball a Catalunya amb altres organitzacions per tal d’incidir en les causes que generen pobresa, injustícia i u medi insostenible.