Àmbit de Pantalles

Des de 2004 som l’entitat pionera en treball educatiu i crític sobre les pantalles.
La tendència a emprar diferents eines virtuals d’esbarjo, informació i comunicació, està augmentant els seus problemes associats. El treball educatiu en l’ús d’aquestes tecnologies esdevé una feina quotidiana entre els professionals que intervenen amb infants i joves. Tanmateix, l’abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina.

Xerrades amb joves i infants

Adreçades a joves escolaritzats (de 2n ESO fins postobligatòria) i d’entorns no formals, els tallers s’adapten a les diferents edats, nivells i riscs i problemàtiques associades.
En funció de la població amb qui s’intervé, s’intervé en usos més constructius i menys problemàtics, es faciliten eines per prevenir problemes d’assetjament grupal i de tipus afectivo-sexual, o es fa una anàlisi crítica d’un ús associat al consumisme, al control de la comunicació i a la reducció de les relacions directes i l’aïllament.

Tallers amb mares i pares

Adreçades a mares, pares i altres referents, es treballen situacions quotidianes de casa relacionats amb el mòbil, l’ordinador, les e-xarxes o els e-jocs. Es tracten riscos associats a aquestes eines i es reflexiona sobre pautes educatives i límits.

Teatre educatiu

Adreçat al cicle superior de primària i 1r ESO, es plantegen situacions relacionades amb els e-jocs, les e-xarxes, el mòbil i la televisió. Posteriorment es fa un debat i s’analitzen les situacions per tal d’aprofundir en els continguts i oferir pautes de maneig.
Es tracta d’una obra de teatre de petit format realitzat per professionals del teatre i l’abordatge educatiu [més informació].

Durada: 1 h 30′
Núm. alumnes: 50 – 60 (dues aules simultàniament)
Nivells acadèmics: 5è i 6è de primària, i 1r ESO (versió infants), 2n cicle ESO (versió joves)

Formació de professionals i agents socials

S’ofereix informació, pautes d’intervenció i eines al seu abast per tal de millorar la seva intervenció, tot conjugant la teoria amb la resolució i anàlisi de situacions quotidianes.
Pot ser especial útil per a agents socials en contacte amb infants i joves, professorat de centres educatius formals i no formals, professionals d’espais de lleure, educadors i educadores, etc.

Realització de materials

N’hi ha de didàctics -per facilitar la feina de qui treballa amb joves- i adreçats directament a la població destinatària:

 

Què hi ha al darrera de les pantalles? Còmic Pantallats
Sota vigilància:
propostes educatives de suport
Esteu pantallats?
Protector de pantalles Pantallados Suport didàctic a l’obra de teatre
Estàs pantallat?
Cartells Mobilitzat, Engan-xat, Playeros, Tele-missió, Estàs pantallat Sempre connectat!