Consum crític

El primer àmbit d’intervenció de l’entitat quan es va formar el 2003 va ser la sensibilització sobre el consumisme. S’incideix en els seus impactes en la precarietat laboral al Sud, en el medi ambient, i s’analitza un estil de vida individualista i acrític fomentat per una economia que vol créixer a qualsevol preu.

Xerrades amb adolescents i joves

Tot i què en qualsevol tema que es treballi s’incideix de forma transversal en el consumisme, es realitzen tallers directament sobre el consumisme en general i sobre àmbits temàtics. S’han impartit a l’ensenyament primari, ESO i postobligatòria, i a centres comunitaris sobre el consum relacionat amb l’alimentació, la roba, la imatge corporal o les joguines.

Realització de materials

Tots els que se n’han fet han estat temàtics i s’han adreçat a infants, joves o a persones adultes. Sovint hi hem treballat conjuntament amb altres organitzacions o dins de campanyes en les què participem. Podeu fer ús d’aquests materials, estan sota llicència Creative Commons.


Empreses transnacionals Les top-model de l’economia


Aquí també, gràcies


Grans superfícies, ètiques dubtoses


Quin nadal vols?


Festa (fes-te) crítica


Viatjances


Cartells Barbicia’t i Disney-maníac


Funciona(ri) funciona(ria)


Rebaixes sí, però de què?


Joc de l’Oca-crua