Drets humans i Sud

Conscients de que tot el què fem al Nord té un impacte en el Sud, i de que hi ha persones, empreses i governs que generen injustícies, hem de participar en un món més just i solidari, i en denunciar les dinàmiques que afavoreixen la vulneració dels drets humans i els impactes indesitjables en el medi ambient i en la sostenibilitat dels pobles i del planeta.

Recerca i denúncia de vulneració de drets humans

Amb la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat de l’UPC i el Grup d’Investigació en Drets Humans i Sostenibilitat, realitzem informes sobre l’impacte de l’agroindústria exportadora i del model neoliberal de desenvolupament en les poblacions camperoles i indígenes, i en les seves organitzacions. Aquests informes es realitzen per a La Via Campesina d'Amèrica –Cono Sud.

Campanyes i treball amb organitzacions del Sud

Lluny d’una visió d’ajuda, treballem amb entitats del Sud per tal de reforçar i enriquir la seva feina comunitària, i participem en campanyes i grups de treball a Catalunya amb altres organitzacions per tal d’incidir en les causes que generen pobresa, injustícia i un medi insostenible.

Formació d’agents socials i sensibilització comunitària

S’organitzen espais de formació sobre temes de drets humans i problemàtiques de països del Sud, i es participa en formacions universitàries i jornades de difusió. També es publiquen articles i documentació en mitjans.

Redistribució econòmica

Des de 2006 l’entitat dedica un mínim del 15% dels ingressos a entitats o projectes. Aquests diners es dediquen a entitats dels països del Sud o a treballar en denúncia i pressió de la vulneració dels drets humans i de l’impacte en la natura d’activitats agrícoles i extractives (mineria).

Materials de sensibilització sobre els països del Sud

Totes les publicacions AQUÍ