Drets humans i Sud

Conscients de que tot el què fem al Nord té un impacte en el Sud, i de que hi ha persones, empreses i governs que generen injustícies, hem de participar en un món més just i solidari, i en denunciar les dinàmiques que afavoreixen la vulneració dels drets humans i els impactes indesitjables en el medi ambient i en la sostenibilitat dels pobles i del planeta.

Recerca i denúncia de vulneració de drets humans

Amb la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat de l’UPC i el Grup d’Investigació en Drets Humans i Sostenibilitat, realitzem informes sobre l’impacte de l’agroindústria exportadora i del model neoliberal de desenvolupament en les poblacions camperoles i indígenes, i en les seves organitzacions. Aquests informes es realitzen per a La Via Campesina d’Amèrica –Cono Sud.

Campanyes i treball amb organitzacions del Sud

Lluny d’una visió d’ajuda, treballem amb entitats del Sud per tal de reforçar i enriquir la seva feina comunitària, i participem en campanyes i grups de treball a Catalunya amb altres organitzacions per tal d’incidir en les causes que generen pobresa, injustícia i un medi insostenible.

Formació d’agents socials i sensibilització comunitària

S’organitzen espais de formació sobre temes de drets humans i problemàtiques de països del Sud, i es participa en formacions universitàries i jornades de difusió. També es publiquen articles i documentació en mitjans.

Redistribució econòmica

Des de 2006 l’entitat dedica un mínim del 15% dels ingressos a entitats o projectes. Aquests diners es dediquen a entitats dels països del Sud o a treballar en denúncia i pressió de la vulneració dels drets humans i de l’impacte en la natura d’activitats agrícoles i extractives (mineria).


Informe sobre dret a l’alimentació a Catalunya. Impactes de la pobresa alimentària a Ciutat Vella i Nou Barris (Barcelona)


Informe Situación de los derechos humanos en Guatemala en 2011 y 2012


Informe Situación de los derechos humanos en el Oriente boliviano en 2010


Informe Situación de los derechos humanos en el Oriente paraguayo en 2009


Resumen del Informe sobre la situación de los derechos humanos en el oriente paraguayo en 2009


Informe Situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino en 2008


Luchas populares frente a la concentración y al acaparamiento de tierras en Europa
 

Materials de sensibilització sobre els països del Sud

Totes les publicacions AQUÍ