Tots els materials sobre consumisme i consum crític

Fullet Què hi ha darrera dels bancs? (2011) Fullet Empreses transnacionals; les top-model de l’economia (2009) Fullet Decàleg (de carrer) contra la crisi (2008) Fullet Festa (fes-te) critica (2007) Plafó Dia mundial amb cotxes (2007) Guia d’activitats Festa...

Tots els materials sobre sobirania alimentària

Informe Luchas populares frente a la concentracion y el acaparamiento de tierras en Europa (2013) Fullet Cooperant en l’agroecologia (2012) Material didàctic Menjadors escolars ecològics: material didàctic (2009) Activitat didàctica 16 anys i se sent sola? (2009)...