Material de suport a la pel·lícula Interferències

Interferències és una pel·lícula realitzada per l’Observatori del Deute en la Globalització i Quepo, per donar a conèixer com funciones les relacions internacionals i quins impactes indesitjables tenen en el Nord i en el Sud.

EdPAC ha realitzat els dossiers informatius i les propostes d’acció que complementen la pel·lícula:

 Dossiers informatius Deute extern i ajuda oficial al desenvolupament
Comerç internacional
Institucions financeres internacionals
Empreses transnacionals i lobbies
Impactes ambientals del model de producció i consum
Les alternatives a allò inacceptable
 Propostes d’acció Individuals
Col·lectives

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *