Memòries anuals

En les memòries es recullen les activitats i els projectes realitzats. També s’hi poden trobar dades estadístiques sobre les accions realitzades, les persones que han col·laborat, la participació en diferents xarxes i les col·laboracions amb administracions i entitats.

 

2015

 mem 15

 2014

 Captura

 2012

 memo_2012

 2011

memoria_2011

2010

m92

 2009

m92

2008

m92

 2007

m92

2006

m92

 2005

m92

2004

m92

 2003

m92