MATERIALS EDUCATIUS

EdPAC elabora materials de diferents tipus per pròpia iniciativa o per a altres organitzacions.

Materials de sensibilització i informació

Creats per difondre continguts i propostes d’actuació sobre diferents temes. Es poden adreçar a adolescents i joves, famílies, població adulta o a la comunitat en el seu conjunt.

Es tracta de propostes autònomes que no necessiten el suport de professionals, tot i que el treball d’aquests poden millorar el seu impacte.

Materials didàctics

Pensats per facilitar el treball a agents socials que volen propostes educatives al voltant d’un tema per intervenir amb grups amb qui treballen habitualment.

Poden emprar-se en contextos d’educació formal (secundària) o no formal (centres d’educació en el lleure, formació professional o altres).

Informes

S’han elaborat diferents informes de vulneració dels drets humans a Llatinoamèrica i l’estat.

Hem realitzat materials de:

  • Prevenció relacionada amb les drogues [per a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Consell comarcal d’Osona, Promoció i Desenvolupament Social, Transeduca]
  • Estudis sobre usos de drogues [per a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú]
  • Usos de pantalles [per a Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Dipsalut, Consejo de la Juventud de Navarra, Pangea, Ajuntament de Granollers]
  • Consum i acció crítica [per a Illacrua, Minyons escoltes, Ateneu Julia Romera]
  • Països del Sud [per a la Lliga dels Drets dels Pobles]
  • Sobirania alimentària [per a Entrepobles, Sodepau, Repera, Supermercats no gràcies]
  • Foment del català [per a Centre de normalització lingüística de Sabadell]
  • Transnacionals [per a Respostes a les Empreses Transnacionals]

Alguns materials realitzats

Menjadors escolars ecològics Material didàctic
Propostes didàctics per a l’aula, el menjador i la comunitat educativa d’escoles amb menjadors ecològics
[per a Entrepobles]


Pel·lícula InterferènciesInformació de suport a la pel·lícula que dona a conèixer pràctiques de transnacionals i institucions financeres internacions
[per a l’Observatori del Deute en la Globalització i Quepo]


A primera línia amb elles Sandra, les meves coses
Diari i guia para educadores i educadors que treballen amb noies en alt risc relacionat amb les drogues
[per a l’Agència de Salut Pública de Catalunya]


Què hi ha al darrera de les pantalles
Activitats per treballar els impactes dels usos de les pantalles del Nord als països del Sud
[per a Diputació de Barcelona]