TEATRE EDUCATIU

El teatre educatiu és una proposta que està a cavall entre el teatre i un taller. Dissenyada per l’entitat, està formada per dues parts:

  • Una peça teatral curta en la que es presenten diferents situacions quotidianes.
  • Treball d’aprofundiment posterior dels continguts plantejats a les escenes.

L’avantatge del teatre educatiu és que permet plantejar situacions escollides per ser properes a adolescents i joves, o per permetre aprofundir en certs aspectes, de manera que la reflexió es construeix en base a aspectes vivencials enlloc de fer-ho a partir de reflexions abstractes. A més, el format dramàtic afavoreix l’atenció en la mesura en què innova en les dinàmiques didàctiques.

El fan dos professionals amb formació teatral i amb estudis o experiència educativa.

Catàleg

Podeu descarregar-vos el nostre catàleg amb tota l’oferta d’activitats detallada!

Les següents administracions públiques han inclòs el teatre educatiu dins la seva oferta estable d’activitats:


Ajuntaments: Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Granollers, Castellar del Vallès, Sabadell, Montornès del Vallès, Rubí, el Prat del Llobregat, Molins de Rei, Castellbisbal, Sant Cugat del Vallès, Vilassar de Mar, Mollet del Vallès, Viladecans, Sant Fruitós de Bages


Programes intermunicipals: C17 (Vallès Oriental), Cabalbaix (Baix Llobregat)

'ESTÀS PANTALLAT?'

[ Prevenció de l’abús de les pantalles; Foment d’activitats a l’aire lliure;
Promoció de les relacions presencials; Identificació de malestars físics i
emocionals vinculats als usos de pantalles; Gestió i resolució de conflictes ]

Mitjançant quatres escenes teatrals -que tracten l’ús de xats i xarxes socials, els
videojocs, la televisió i la publicitat, i el mòbil- es plantegen situacions força
habituals i quotidianes per infants i adolescents relacionades amb les pantalles.
Com les fem servir? Les fem servir massa? Les hem de fer servir per a tot i tota
hora? I què passa quan no les emprem bé? A vegades ens fan sentir malament o
fem sentir malament als altres depenent de com les utilitzem? Hi ha algú amb un
interès especial en l’ús que fem de les xarxes? Enganxen?

Conduït per dos professionals amb formació de teatre i abordatge educatiu, les 4
escenes teatrals són el punt de partida que serveix per fer un posterior debat en el
que es reflexiona tant a escala individual com de manera col·lectiva, des d’una
perspectiva crítica, sobre l’ús de les pantalles. Es promou un debat crític de les
pantalles, tot apuntant cap a l’ús moderat d’aquestes.

 

w

'PER QUÈ NO CONTESTES?'

[ Foment de relacions respectuoses; Detecció, gestió i resolució de
conflictes; Prevenció de violències masclistes; Foment d’usos responsables
de les pantalles; Prevenció del sexpreading ]

Alguns trets de les tecnologies actuals de comunicació estan facilitant les relacions
abusives entre el jovent en general i en les relacions sexo-afectives en particular.
Les diferències de gènere i les violències masclistes -a més- agreugen la situació. La
peça teatral consta de 3 escenes: control (la geolocalització i els xats en connexió 24
hores afavoreixen el control de l’altra persona vulnerant drets, coartant la
llibertat i facilitant relacions de parella abusives i problemàtiques), masclisme als
videojocs (quins continguts hi ha als videojocs actuals? Com podem trencar amb
aquestes desigualtats?) i sexpreading (què passa quan hi ha un cas d’enviament de
fotografies de contingut sexual sense el consentiment de la persona que hi
apareix).

A través de la visualització d’una peça teatral es plantegen situacions indesitjables
a través de l’escenificació de les escenes amb l’objectiu d’interpel·lar als i les joves
per realitzar després un debat amb dos professionals amb formació de teatre i
abordatge educatiu, i acabat fent propostes constructives per modificar aquesta
tendència..

A qui s’adreça 5è i 6è de primària
Durada 1 h 30 min
Característiques Es pot fer amb dues aules simultàniament.
Va acompanyat d’una proposta didàctica per treballar a l’aula i amb les famílies.
És teatre de petit format que pot adaptar-se a diversitat d’espais.
+ informació i petició activitat agenda@edpac.cat

 

A qui s’adreça 3r i 4t d’ESO, postobligatòria i centres d’educació no formal
Durada 2 h
Característiques Es pot fer amb dues aules simultàniament.
És teatre de petit format que pot adaptar-se a diversitat d’espais.
+ informació i petició activitat agenda@edpac.cat