TEATRE EDUCATIU

El teatre educatiu és una proposta que està a cavall entre el teatre i un taller. Dissenyada per l’entitat està formada per dues parts:

  • Dues o tres escenes teatrals curtes en la que es presenten diferents situacions quotidianes.
  • Treball d’aprofundiment posterior dels continguts plantejats a les escenes

L’avantatge del teatre educatiu és que permet plantejar situacions escollides per ser properes a adolescents i joves, o per permetre aprofundir en certs aspectes, de manera que la reflexió es construeix en base a aspectes vivencials enlloc de fer-ho a partir de reflexions abstractes. A més, el format dramàtic afavoreix l’atenció en la mesura en quèinnova en les dinàmiques didàctiques.

El fan dos professionals amb formació teatral i amb estudis o experiència educativa.

Catàleg

Podeu descarregar-vos el nostre catàleg amb tota l’oferta d’activitats detallada!

Les següents adiministracions públiques tenen el teatre educatiu dins la seva oferta estable d’activitats:


Ajuntaments: Santa Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Granollers, Castellar del Vallès, Sabadell, Montornès del Vallès, Rubí, el Prat del Llobregat, Molins de Rei, Castellbisbal, Sant Cugat del Vallès, Vilassar de Mar, Mollet del Vallès, Polinyà, Sant julià de Vilatorta


Programes intermunicipals: C17 (Vallès Oriental), Cabalbaix (Baix Llobregat)

'Estàs pantallat?'

Mitjançant quatres escenes teatrals -que tracten el mòbil, els videojocs, la televisió i els xats- es plantegen situacions força habituals i quotidianes relacionades amb les pantalles. Les fem servir bé o massa temps? Les emprem per a tot i a tot hora? I què passa quan no ho fem bé?

Posteriorment s’analitzen i es fa un debat final amb propostes per fer un ús moderat de les pantalles.

w

'Per què no contestes?'

Alguns trets de les tecnologies actuals de comunicació estan facilitant les relacions abusives entre el jovent en general i en les relacions sexo-afectives en particular. La geolocalització, els xats en connexió 24 hores, el sexpreading (difusió d’imatges amb contingut sexual sense consentiment) i altres afavoreixen el control de l’altra persona vulnerant drets, coartant la llibertat i facilitant relacions abusives i problemàtiques.

Després de plantejar situacions indesitjables d’e-relacions, es fa un debat i se cerquen propostes constructives per modificar aquesta tendència proporcionant elements per a l’anàlisi amb perspectiva de gènere i per a promoure relacions lliures, respectuoses i igualitàries.

A qui s’adreça 5è i 6è de primària
Durada 1 h 30 min
Característiques Es pot fer amb dues aules simultàniament.
Va acompanyat d’una proposta didàctica per treballar a l’aula i amb les famílies.
És teatre de petit format i no necessita d’un espai escènic.
+ informació i petició activitat agenda@edpac.cat
A qui s’adreça  4t d’ESO, postobligatòria i centres d’educació no formal
Durada 1 h 30 min
Característiques Es pot fer amb dues aules simultàniament.
És teatre de petit format que no necessita d’un espai escènic.
+ informació i petició activitat agenda@edpac.cat