Deute extern il•legítim
2008

Plafó sobre el deute extern realitzat amb motiu de la IIa Setmana d’Acció global contra el Deute extern i les IFI.

Realitzat amb la Lliga dels Drets dels Pobles

LlicènciaReconeixement – No comercial – Compartir amb la mateixa llicència