ÀMBIT DE CONSUM

El primer àmbit d’intervenció de l’entitat quan es va formar el 2003 va ser la sensibilització sobre el consumisme. S’incideix en els seus impactes en la precarietat laboral al Sud, en el medi ambient, i s’analitza un estil de vida individualista i acrític fomentat per una economia que vol créixer a qualsevol preu.

Tot i què en qualsevol tema que es treballi s’incideix de forma transversal en el consumisme, es realitzen tallers directament sobre el consumisme en general i sobre àmbits temàtics.

S’han impartit a l’ensenyament primari, ESO i postobligatòria, i a centres comunitaris sobre el consum relacionat amb l’alimentació, la roba, la imatge corporal o les joguines.

Es poden adreçar directament a una població destinatària (adolescents, joves o comunitat) o a un sector professional perquè disposi d’eines per treballar amb el grup amb qui intervé (professorat, tècnics o tècniques de joventut, etc.).

Els materials poden tenir un format clàssic (fullets o publicacions), mèdia (vídeo), web o permetre la interacció (presentacions flexibles).

S’ofereix informació, anàlisi i pautes d’intervenció tant en el consum de la pròpia organització com per al seu treball amb altres poblacions destinàries.