ÀMBIT DE DROGUES

Des de 2004 treballem amb adolescents i joves -per motivar a la seva abstinència, per retardar l’inici del seu ús, i per disminuir els riscos i danys associats-, la formació o reflexió amb agents socials i familiars en contacte amb joves, i la realització de materials educatius i didàctics.

En funció de la població amb la que es treballi, es pot marcar com a objectiu el manteniment de l’abstinència, el retard de l’ús, la reducció de riscos o danys o la promoció del benestar i la gestió del plaer.

La perspectiva de l’entitat sobre les drogues inclou un anàlisi entorn el gènere i entorn el negoci al voltant de substàncies tant legals com il·legals.

Realitzem tallers adreçats a joves escolaritzats (de 2n ESO fins postobligatòria) i d’entorns no formals, adaptats a les diferents edats, nivells de consum, i substàncies que es tenen a prop.  A partir d’exemples propers i quotidians s’obren espais de reflexió al voltant de diverses substàncies, proporcionant -alhora- informació contrastada i promovent la lliure presa de decisions de forma crítica.

Si bé són els i les professionals que estan cada dia amb el jovent els referents en matèria de drogues, l’abordatge extern pot enriquir, reforçar i complementar la seva feina.

Gestionem els webs educatius per a joves (ElPep.info i LaClara.info) i vàrem crear l’eina per a professionals de l’àmbit de les drogues (Hemeroteca Drogues) de l’Agència Catalana de Salut Pública.

Es poden adreçar directament a una població destinatària (adolescents, joves o comunitat) o a un sector professional perquè disposi d’eines per treballar amb el grup amb qui intervé (professorat, tècnics o tècniques de joventut, etc.).

Els materials poden tenir un format clàssic (fullets o publicacions), mèdia (vídeo), web o permetre la interacció (presentacions flexibles).

S’ofereix informació, pautes d’intervenció i eines al seu abast per tal de millorar la seva intervenció, tot conjugant la teoria amb la resolució i anàlisi de situacions quotidianes.

Pot ser especial útil per a agents socials en contacte amb infants i joves, professorat de centres educatius formals i no formals, professionals d’espais de lleure, educadors i educadores, etc.