L’ENTITAT

Educació per a l’Acció Critica -EdPAC- és una entitat fundada el 2003 per un grup de persones vinculades a la intervenció i l’acció social des de diferents àmbits. Actualment, transformada en cooperativa de treball i especialitzada en la tasca educativa en els àmbits dels usos i consums de pantalles i drogues.

La finalitat d’EdPAC és realitzar i difondre propostes d’acció educativa que ajudin a crear una mirada crítica del món. Aquest horitzó s’intenta assolir a partir de promoure petites transformacions quotidianes des d’una perspectiva de gènere i interseccional i de relacions nord-sud.

EdPAC fa propostes per a oferir una perspectiva crítica sobre el consum a infants, adolescents, joves i a la comunitat educativa en el seu conjunt. Les propostes són diverses i tenen l’aval de més de 20 anys d’experiència en aquest camp. A través de tallers, teatres educatius, formacions, xerrades, materials pedagògics i projectes, l’entitat pretén posar a l’abast de tothom la possibilitat de generar espais de reflexió crítica per a la transformació d’hàbits i accions que promoguin la salut individual i social.