TRAJECTÒRIA

EdPAC és una entitat viva i dinàmica que ha anat creixent i consolidant-se gràcies a l’experiència i les aportacions de desenes de persones que hi han contribuït de maneres molt diverses.

L’entitat es funda el 2003, agrupant a diferents persones vinculades a l’educació i la transformació social, a partir d’un ideari comú al voltant de crear i transmetre una perspectiva crítica que no es quedi només en analitzar els aspectes macro de la societat, sinó que doni eines de transformació assequibles per a tothom i des de la pràctica quotidiana. A partir d’aquest moment ja es comença a treballar en una de les activitats definitòries de l’entitat; la creació de materials, tant de sensibilització com posteriorment didàctics, al voltant de temes de consum crític.

 

Serà al 2004 que s’inicia una altra de les activitats que ha marcat el caràcter d’EdPAC i que en segueix sent un dels principals pilars: la creació i la impartició de xerrades, tallers i formacions, tant a infants, adolescents i joves, com a agents socials. Al 2004, a més de l’àmbit de consum responsable i consumisme, inaugurem l’àmbit de drogues. Serà al 2005 que es s’inicia un tercer àmbit de treball que a dia d’avui segueix definint l’entitat, l’àmbit de pantalles, establint-nos com a pioneres en aquest sector. És també en aquest moment que es comencen a realitzar estudis, informes tècnics i recerques, liderades per l’entitat o de forma participada amb d’altres ens públics, sobre temàtiques de drogues i consums joves, a més de participar en la gestió d’altres serveis.

En aquesta primera etapa, l’entitat combina un caràcter tècnic amb un de marcadament activista, participant a tot tipus d’iniciatives socials de transformació que comparteixen l’ètica de l’entitat (amb xerrades, tallers, articles, participació a plataformes i xarxes, etc.); una de les eines més destacades que representava la fusió d’aquests dos mons va ser l’ús del teatre social i educatiu.

A aquest tarannà activista de l’entitat, s’ampliarà a partir del 2006 establint com a objectiu prioritari la redistribució i la solidaritat; es decidirà destinar el 15% dels ingressos d’EdPAC a projectes de països del Sud i a campanyes que defensen la justícia. Aquest procés culminarà al 2008-2009 amb el que posteriorment es va anomenar com a branca de Drets Humans d’EdPAC.

L’any 2008 la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Terrassa i EdPAC vam iniciar el projecte de recerca sobre els Drets Humans a l’Amèrica Llatina amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les comunitats camperoles i els pobles indígenes a causa dels models agrícoles i de desenvolupament. Vam constituir el Grup d’Investigació en Drets Humans i Sostenibilitat (GIDHS) i treballem conjuntament amb organitzacions camperoles i indígenes.

La primera missió d’observació, i el primer informe, es va realitzar el 2008 al nord-oest d’Argentina, analitzant l’expansió de la frontera agrícola de l’agronegoci de la soja. El mateix fenomen fou investigat el 2009 a Paraguay durant la segona missió. La tercera, el 2010, va visitar el sud-est de Bolívia. La quarta missió va analitzar els cultius de palma africana, la megamineria a cel obert i els impactes hidroelèctrics a Guatemala durant el 2011 i el 2012. El 2014, la cinquena missió va viatjar a Honduras per analitzar els impactes de monocultiu de palma africana a la regió del Bajo Aguán, una de les zones més violentes del continent americà.

El projecte té com a metodologia realitzar missions d’observació per obtenir informació de primera mà, elaborar un informe sobre la situació de vulneració, fer difusió a Catalunya i a la zona analitzada, presentar els resultats al Consell de Drets Humans de Nacions Unides i fer un seguiment continu dels casos. EdPAC va comptar amb un Estatus Consultiu enfront la ONU des de 2013.

Paral·lelament, l’entitat es va consolidar com a referent en matèria de xerrades, tallers i teatres educatius (formant part d’un gran nombre de programes estables d’administracions arreu del territori), enriquint la seva activitat realitzant formació permanent de professionals i agents socials en tots els àmbits d’expertesa i creant activitats pròpies per a campanyes especifiques.

Al 2011, no sent possible mantenir-nos alienes a la conjuntura econòmica global i de canvi en el sector públic, l’entitat iniciarà un procés de transformació que progressivament n’anirà canviant el model. Al 2013, l’equip tècnic s’ha renovat gairebé en la seva totalitat donant pas a un equip tècnic jove i més especialitzat. A principis de 2016, EdPAC tanca la branca de Drets Humans i concentra les energies i sinergies en el projecte tècnic.

Si als seus inicis EdPAC era un entramat d’una estructura tècnica fixa de persones contractades i una àmplia xarxa de persones i col·lectius que donen suport a les activitats de temàtiques molt diverses, poc a poc anirà virant cap a especialitzar l’equip tècnic de base en les tres branques d’expertesa de l’entitat (Pantalles, Drogues i Consum responsable) i comptar amb persones expertes de diferents àmbits que col·laboren als projectes i activitats de l’entitat, també de forma remunerada. Seguint aquesta trajectòria, es el curs 2023/2024 que l’entitat, registrada com associació, es transforma en cooperativa de treball, format jurídic més adient a la seva tasca actual.