desMÒBILitza EL MASCLISME!

El projecte ‘desMÒBILitza el masclisme!” aborda les pràctiques de violència masclista a través de les pantalles –mòbils, xats, e-xarxes socials i altres- durant l’adolescència, una etapa clau en l’aprenentatge de les relacions interpersonals i la construcció de la pròpia identitat.

Amb la finalitat d’incrementar la prevenció d’aquest fenomen estructural i, alhora, de dotar a la comunitat educativa de més eines i recursos pel seu abordatge, proposem un projecte estable en el temps que respongui a les necessitats reals del conjunt de la comunitat educativa i que creï espais de reflexió i aprenentatge crític.

+ INFO

Aquí pots descarregar-te aquesta proposta!

CONTACTA'NS!

Per a qualsevol dubte, petició o proposta relacionada amb aquest projecte, pots escriure’ns a projectes@edpac.cat!

D’on surt aquest projecte?


Aquest és un projecte que l’equip educatiu d’EdPAC dissenya després de tractar la temàtica amb moltes noies i nois amb l’activitat del teatre educatiu ‘Per què no contestes?’, realitzat a més de 15 municipis diferents des del 2013.


El ‘desMÒBILitza el masclisme!’ contempla una sèrie d’accions amb una temporalitat concreta que inclou diverses fases. Pot adaptar-se a la capacitat i realitat de cada centre educatiu.

Què és?

Un espai de discussió i reflexió organitzat en el que els i les adolescents esdevenen subjecte actiu de transformació. Consta de la realització de tallers i xerrades i de l’obertura de grups de discussió amb l’alumnat. Aquest procés col·lectiu pretén activar la sensibilització de l’alumnat participant per a que pugui, posteriorment, confeccionar materials gràfics i idearis que esdevinguin preventius i de referència per a la resta de joves de l’institut i el municipi. A la vegada, el projecte vol donar resposta a les necessitats reals del conjunt de la comunitat educativa, creant espais de reflexió per l’aprenentatge crític i dotant d’informació i eines útils a professorat i famílies.


Objectius

  • Fomentar la prevenció de pràctiques abusives i masclistes en les pantalles.
  • Promoure relacions sanes i igualitàries.
  • Potenciar referencialitats positives, enriquidores i sanes dins el grup d’iguals.
  • Augmentar la cohesió social a través d’un procés participatiu i comunitari implicant els diferents agents educatius dels instituts de secundària.
  • Apoderar els i les adolescents com a subjecte actiu i protagonistes del projecte educatiu.
  • Dotar d’eines i recursos als diferents agents de la comunitat educativa per abordar situacions de violència masclista a través de les pantalles durant l’adolescència.
  • Realitzar un material gràfic per a la sensibilització creat per l’alumnat que pugui utilitzar l’institut i/o l’administració.

On i amb qui?

El projecte es realitza a centres d’educació secundària, amb l’alumnat de 3r d’ESO i el conjunt de la comunitat educativa de l’institut.

La intervenció s’estructura en quatre fases amb una durada total d’un trimestre escolar. Les activitats i sessions es programen adaptant-se al funcionament habitual dels centres.