Coca Què?
2008

Per a joves sobre la cocaïna i altres aspectes relacionats amb el consumisme amb els que fa un paral·lelisme amb aquella.

10 Plafons (cartera de pdf)
Guia didàctica per als agents socials que la vulguin emprar.

Membres de l’equip realitzador per a Promoció i Desanvolupament Social -PDS