Que ruli
Per a mans properes al cànnabis
2011

Fullet per a joves que consumeixen cànnabis o estan en contacte amb aquests. Aporta propostes per reduir riscos associats i prevenir problemes socials, físics i psicològics.

Que ruli (català)
Que rule (castellà)

Realitzat per al Departament de Salut (Generalitat)