Aquí també, gràcies
2008

Informació per a persones de l’àmbit de la cooperació internacional sobre les implicacions d’algunes de les nostres accions més quotidianes, en els països del Sud i fomenta canvis en els nostres hàbits.

Realitzat amb la Lliga dels Drets dels Pobles

Informació d’amplicació