10 Ideas para una buena fiesta en el campus

10 Ideas para una buena fiesta en el campus

10 Ideas para una buena fiesta en el campus 2014 Propostes per a persones que munten festes a universitats, amb consells que incorporen temes de drogues, salut, gènere, consumisme i altres. Realitzat per a PDS.
Material de suport a la pel·lícula Interferències

Material de suport a la pel·lícula Interferències

Interferències és una pel·lícula realitzada per l’Observatori del Deute en la Globalització i Quepo, per donar a conèixer com funciones les relacions internacionals i quins impactes indesitjables tenen en el Nord i en el Sud. EdPAC ha realitzat els dossiers...
Pantallats còmic

Pantallats còmic

Còmic Pantallats 2011 Còmic amb una mirada crítica sobre alguns usos de les pantalles (e-xarxes, e-jocs, mòbil, xats, tele…), pensada per a organitzacions o centres juvenils. Realitzat per al Consejo de la Juventud de Navarra. Versió en...
Cooperant en l’agroecologia

Cooperant en l’agroecologia

Cooperant en l’agroecologia 2012 Propostes per construir relacions properes i de compromís entre les cooperatives de consum i els projectes de producció, a través d’una lluita política conjunta basada en la confiança, la comunicació, la conscienciació i la...