10 Ideas para una buena fiesta en el campus

10 Ideas para una buena fiesta en el campus

10 Ideas para una buena fiesta en el campus 2014 Propostes per a persones que munten festes a universitats, amb consells que incorporen temes de drogues, salut, gènere, consumisme i altres. Realitzat per a PDS.
Material de suport a la pel·lícula Interferències

Material de suport a la pel·lícula Interferències

Interferències és una pel·lícula realitzada per l’Observatori del Deute en la Globalització i Quepo, per donar a conèixer com funciones les relacions internacionals i quins impactes indesitjables tenen en el Nord i en el Sud. EdPAC ha realitzat els dossiers...