Empreses transnacionals; les top-model de l’economia
2009

Fullet de divulgació que denuncia les seves pràctiques per àmbits i proposa alternatives

Dins del col•lectiu RETS (Respostes a les Empreses Transnacionals)