Activitats de suport a l’aula de l’obra de teatre sobre alcohol Barra lliure.
2006

Adreçat al 1r cicle ESO (descarregar), 2n cicle ESO(descarregar) i Postobligatòria (descarregar).

Realitzat per a Transeduca.