1. Informe Luchas populares frente a la concentracion y el acaparamiento de tierras en Europa (2013)
  2. Fullet Cooperant en l’agroecologia (2012)
  3. Material didàctic Menjadors escolars ecològics: material didàctic (2009)
  4. Activitat didàctica 16 anys i se sent sola? (2009)
  5. Plafó Crisi alimentària (2008)
  6. Fullet Grans superfícies, ètiques dubtoses (2007)
  7. Dossier didàctic Menjar-se el món: dossier (2006)
  8. Plafons Menjar-se el món (2006)
  9. Activitat didàctica Menjar a Mc Burger Donald’s King? (2004)