1. Material de suport a la pel·lícula Interferències (2011)
  2. Fullet Aquí també, gràcies (2008)
  3. Conte Pocs visqueren feliços, moltes sobrevivien (2008)
  4. Fullet Txe… què? Txetxènia (2008)
  5. Plafó Deute extern il·legítim (2008)
  6. Material didàctic Txetxènia (2007)
  7. Activitat didàctica Multipà de pessic (2006)
  8. Conte Les empreses que jugaven amb els infants del món (2006)
  9. Relat La Negdà -una noia africana (2004)